BEYOONTAVOX : Choro_185 index


Canon EOS kiss3 / EF24mm F2.8 / AE / Ilford XP2 Super

Sigma DP2 / RAW / AE / ISO800 / Vivid Color Mode

Sigma DP2 / RAW / AE / ISO800 / Vivid Color Mode

Canon EOS kiss3 / EF24mm F2.8 / AE / Ilford XP2 Super

Canon IXY-D900IS / AE / Jpeg

Sigma DP2 / RAW / AE / Vivid Color Mode

Sigma DP2 / RAW / AE / Vivid Color Mode

Canon EOS kiss3 / EF24mm F2.8 / AE / Ilford XP2 Super